چگونه به تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

اندیکاتور SAR سهموی

تفسیر اساسی PSAR

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Quotex

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Quotex

Parabolic SAR یکی از شاخص هایی است که در رابط Quotex پیدا خواهید کرد. معنای واقعی کلمه SAR "توقف و برگشت" است. اندیکاتور قیمت را دنبال می کند و نقطه ای را که روند معکوس کند نشان می دهد. روی نمودار ، آن را به صورت نقطه هایی در زیر یا بالای شمع ها مشاهده خواهید کرد.

هدف این راهنما این است که شما دانش لازم را در مورد نحوه پیکربندی و نحوه استفاده موثر از نشانگر در پلت فرم Quotex به شما ارائه دهد.

پیکربندی شاخص Parabolic SAR

طبیعتاً ، ابتدا باید به حساب Quotex خود وارد شوید. بعد از انتخاب ساز ، جدول شمعدان ژاپنی را انتخاب کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Quotex

با یک نمودار شمعدان خالی شروع کنید

در بالا ، دکمه انتخاب شاخص ها (1) را پیدا خواهید کرد. روی آن کلیک کنید و سپس "Parabolic" (2) را از شاخص های روند انتخاب کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Quotex

Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کنید

شما فقط شاخص Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کرده اید.

نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Quotex

نمودار بیت کوین با Parabolic SAR

قبل از شروع ، شما باید یاد بگیرید که نشانگر PSAR (Parabolic SAR) را بخوانید.

هنگامی که نقاط در زیر شمعدان قابل مشاهده است ، روند صعودی وجود دارد. هنگامی که نقاط بالای شمعدان قرار بگیرند ، روند نزولی وجود دارد.

معامله با شاخص Parabolic SAR برای ورود به موقعیت است که روند معکوس شود. و این زمانی اتفاق می افتد که شمع به نقاط برسد.

بنابراین ، وقتی روند صعودی وجود دارد و نقاط زیر شمع ها قرار دارند ، باید صبر کنید تا Parabolic SAR از نمودار قیمت عبور کند. اکنون روند معکوس خواهد شد و زمان ورود به موقعیت فروش است. از طرف دیگر ، هنگامی که روند نزولی وجود دارد و نقاط بالای شمع قرار دارند ، باید صبر کنید تا از نمودار قیمت عبور کند ، اما این بار باید وارد موقعیت خرید شوید.

اولین نقطه PSAR را که پس از عبور شاخص از نمودار قیمت ظاهر می شود ، تماشا کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Quotex

تفسیر اساسی PSAR

اگر در حال خرید و فروش CFD در Quotex هستید می توانید از توقف Parabolic و معکوس به عنوان اندیکاتور SAR سهموی سطح توقف ضرر پویا استفاده کنید. می توانید میزان توقف ضرر شمع موقعیت باز را توسط شمع تنظیم کنید.

نظرات اضافی در مورد شاخص SAR سهموی

شما می توانید به شاخص Parabolic SAR اعتماد کنید زیرا یکی از موثرترین شاخص ها است. اما توجه داشته باشید که در فواصل طولانی به خوبی کار می کند. اگر می خواهید یک بازه زمانی 1 دقیقه ای معامله کنید از آن استفاده نکنید. در چنین حالتی حرکت های ناچیز قیمت به ضرر شما تمام می شود و به راحتی می توانید ضرر کنید. همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، روندهای اصلی در مدت زمان طولانی تری کار می کنند. و در آنها می توانید نوسانات قیمت بزرگتر و کوچکتری را مشاهده کنید. به همین دلیل است که باید فواصل طولانی تری را انتخاب کنید. فقط بیشتر احتمال دارد که روند غالب در مدت زمان طولانی تری حفظ شود.

اکنون زمان عملی کردن دانش است. نشانگر Parabolic SAR را در یک حساب آزمایشی رایگان Quotex بررسی کنید. اگر هنوز آن را ندارید یکی را باز کنید و در بخش نظرات زیر نحوه معاملات خود را بنویسید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binary.com

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binary.com

Parabolic SAR یکی از شاخص هایی است که در رابط Binary.com پیدا خواهید کرد. معنای واقعی کلمه SAR "توقف و برگشت" است. اندیکاتور قیمت را دنبال می کند و نقطه ای را که روند معکوس کند نشان می دهد. روی نمودار ، آن را به صورت نقطه هایی در زیر یا بالای شمع ها مشاهده خواهید کرد.

هدف این راهنما این است که شما دانش لازم را در مورد نحوه پیکربندی و نحوه استفاده موثر از نشانگر در پلت فرم Binary.com به شما ارائه دهد.

پیکربندی شاخص Parabolic SAR

طبیعتاً ، ابتدا باید به حساب Binary.com خود وارد شوید. بعد از انتخاب ساز ، جدول شمعدان ژاپنی را انتخاب کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binary.com

با یک نمودار شمعدان خالی شروع کنید

در بالا ، دکمه انتخاب شاخص ها (1) را پیدا خواهید کرد. روی آن کلیک کنید و سپس "Parabolic" (2) را از شاخص های روند انتخاب کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binary.com

Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کنید

شما فقط شاخص Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کرده اید.

نحوه تجارت با شاخص Parabolic SAR

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binary.com

نمودار بیت کوین با Parabolic SAR

قبل از شروع ، شما باید یاد بگیرید که نشانگر PSAR (Parabolic SAR) را بخوانید.

هنگامی که نقاط در زیر شمعدان قابل مشاهده است ، روند صعودی وجود دارد. هنگامی که نقاط بالای شمعدان قرار بگیرند ، روند نزولی وجود دارد.

معامله با شاخص Parabolic SAR برای ورود به موقعیت است که روند معکوس شود. و این زمانی اتفاق می افتد که شمع به نقاط برسد.

بنابراین ، وقتی روند صعودی وجود دارد و نقاط زیر شمع ها قرار دارند ، باید صبر کنید تا Parabolic SAR از نمودار قیمت عبور کند. اکنون روند معکوس خواهد شد و زمان ورود به موقعیت فروش است. از طرف دیگر ، هنگامی که روند نزولی وجود دارد و نقاط بالای شمع قرار دارند ، باید صبر کنید تا از نمودار قیمت عبور کند ، اما این بار باید وارد موقعیت خرید شوید.

اولین نقطه PSAR را که پس از عبور شاخص از نمودار قیمت ظاهر می شود ، تماشا کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binary.com

تفسیر اساسی PSAR

اگر در حال خرید و فروش CFD در Binary.com هستید می توانید از توقف Parabolic و معکوس به عنوان سطح توقف ضرر پویا استفاده کنید. می توانید میزان توقف ضرر شمع موقعیت باز را توسط شمع تنظیم کنید.

نظرات اضافی در مورد شاخص SAR سهموی

شما می توانید به شاخص Parabolic SAR اعتماد کنید زیرا یکی از موثرترین شاخص ها است. اما توجه داشته باشید که در فواصل طولانی به خوبی کار می کند. اگر می خواهید یک بازه زمانی 1 دقیقه ای معامله کنید از آن استفاده نکنید. در چنین حالتی حرکت های ناچیز قیمت به ضرر شما تمام می شود و به راحتی می توانید ضرر کنید. همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، روندهای اصلی در مدت زمان طولانی تری کار می کنند. و در آنها می توانید نوسانات قیمت بزرگتر و کوچکتری را مشاهده کنید. به همین دلیل است که باید فواصل طولانی تری را انتخاب کنید. فقط بیشتر احتمال دارد که روند غالب در مدت زمان طولانی تری حفظ شود.

اکنون زمان عملی کردن دانش است. نشانگر Parabolic SAR را در یک حساب آزمایشی رایگان Binary.com بررسی کنید. اگر هنوز آن را ندارید یکی را باز کنید و در بخش نظرات زیر نحوه معاملات خود را بنویسید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binomo

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binomo

SAR Parabolic یکی اندیکاتور SAR سهموی از شاخص هایی است که در رابط Binomo پیدا خواهید کرد. معنای لغوی SAR "توقف و برگشت" است. این شاخص قیمت را دنبال می کند و نقطه ای را نشان می دهد که اندیکاتور SAR سهموی روند معکوس می شود. در نمودار ، آن را به صورت نقاطی مشاهده می کنید که در زیر یا بالای شمع ها ظاهر می شوند.

هدف این راهنما این است که دانش لازم را در مورد نحوه پیکربندی و نحوه استفاده م theثر از نشانگر در بستر Binomo به شما ارائه دهد.


پیکربندی نشانگر SAR Parabolic

به طور طبیعی ، ابتدا باید وارد حساب Binomo خود شوید. پس از انتخاب ساز ، نمودار شمعدانی ژاپنی را انتخاب کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binomo

با یک نمودار شمعدانی خالی شروع کنید

در بالا ، دکمه انتخاب شاخص ها (1) را خواهید دید. روی آن کلیک کنید و سپس "Parabolic" (2) را از بین شاخص های روند انتخاب کنید.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binomo

SAR سهمی را به نمودار خود اضافه کنید

شما به تازگی شاخص Parabolic SAR را به نمودار خود اضافه کرده اید.

نحوه معامله با شاخص Parabolic SAR

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binomo

نمودار با SAR پارابولیک

قبل از شروع ، باید خواندن شاخص PSAR (Parabolic SAR) را بیاموزید.

هنگامی که نقاط زیر شمعدان ها قابل مشاهده هستند ، روند صعودی وجود دارد. وقتی نقاط بالای شمعدان ها هستند ، روند نزولی وجود دارد.

معامله با شاخص Parabolic SAR برای وارد شدن به موقعیت زمانی است که روند معکوس شود. و این زمانی اتفاق می افتد که شمع به نقاط برسد.

بنابراین ، وقتی روند صعودی وجود دارد و نقاط زیر شمع ها هستند ، باید منتظر بمانید تا Parabolic SAR از نمودار قیمت عبور کند. در حال حاضر روند معکوس شده و زمان آن فرا رسیده است که وارد موقعیت فروش شوید. از سوی دیگر ، وقتی روند نزولی وجود دارد و نقاط بالای شمع ها هستند ، باید منتظر بمانید تا نمودار از نمودار عبور کند ، اما این بار باید موقعیت خرید را وارد کنید.

اولین نقطه PSAR را ببینید که بعد از عبور شاخص از نمودار قیمت ظاهر می شود.

آموزش استفاده از Parabolic SAR در Binomo

تفسیر اساسی PSAR

اگر در حال مبادله CFD در Binomo هستید ، می توانید از Parabolic stop اندیکاتور SAR سهموی و معکوس آن به عنوان سطح توقف ضرر پویا استفاده کنید. می توانید توقف ضرر شمع موقعیت باز را توسط شمع تنظیم کنید.


نظرات اضافی در مورد شاخص Parabolic SAR

می توانید به شاخص Parabolic SAR تکیه کنید زیرا یکی از م effectiveثرترین آنهاست. اما توجه داشته باشید که در فواصل طولانی به خوبی کار می کند. اگر می خواهید یک بازه زمانی 1 دقیقه ای معامله کنید از آن استفاده نکنید. در چنین شرایطی ، تغییرات کوچک قیمت به ضرر شما عمل می کند و می توانید به راحتی پول از دست بدهید. همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، روندهای اصلی در مدت زمان طولانی تری کار می کنند. و در داخل آنها ، می توانید نوسانات قیمتی بزرگتر و کوچکتری را مشاهده کنید. به همین دلیل است که باید فواصل طولانی تری را انتخاب کنید. فقط بیشتر محتمل است که روند غالب در مدت زمان طولانی تری حفظ شود.

اکنون زمان آن است که دانش را در عمل به کار اندیکاتور SAR سهموی گیرید. شاخص Parabolic SAR را در یک حساب آزمایشی Binomo رایگان بررسی کنید. اگر هنوز آن را ندارید یکی را باز کنید و در قسمت نظرات زیر بنویسید که معاملات شما چگونه پیش رفت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا